Category Thái đản du hí

Thái đản du hí – Chương 7 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 7: TRƯỚC NỬA ĐÊM (thượng) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE. Khoảnh […]

Thái đản du hí – Chương 6 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 6: KHÚC NHẠC DẠO SỚM (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE. […]

Thái đản du hí – Chương 5 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 5: KHÚC NHẠC DẠO SỚM (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE. […]

Thái đản du hí- Chương 3 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 3: LỜI TIÊN TRI BÊN VÁCH ĐÁ (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, […]

Thái đản du hí – Chương 1 + 2 – Quyển 3

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN III— CHƯƠNG 1 + 2: LỜI TIÊN TRI BÊN VÁCH ĐÁ (thượng + trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ […]

Thái đản du hí – Vĩ thanh – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— Vĩ thanh Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE 7:30. Lâm Giác mở mắt […]

Thái đản du hí – Chương 24 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 24 – VƯƠNG ĐẤU VƯƠNG (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE Giữa […]