Monthly Archives: October 2016

Thái đản du hí – Vĩ thanh – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— Vĩ thanh Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE 7:30. Lâm Giác mở mắt […]

Thái đản du hí – Chương 24 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 24 – VƯƠNG ĐẤU VƯƠNG (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE Giữa […]

Thái đản du hí – Chương 23 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 23 – VƯƠNG ĐẤU VƯƠNG (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE Cố […]

Thái đản du hí – Chương 22 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 22 – VƯƠNG ĐẤU VƯƠNG (thượng) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE Bước […]

Thái đản du hí – Chương 21 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 21 – CHẠY LOẠN (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE Chạy! […]