Monthly Archives: April 2016

Thái đản du hí – Chương 17 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 17 – BỪNG TỈNH CƠN MƠ (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, […]

Thái đản du hí – Chương 16 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 16 – BỪNG TỈNH CƠN MƠ (thượng) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, […]

Thái đản du hí – Chương 15 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 15 – BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, […]

Thái đản du hí – Chương 14 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 14 – BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, […]

Thái đản du hí – Chương 13 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 13 – BỮA TIỆC LÚC NỬA ĐÊM (thượng) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, […]