Monthly Archives: March 2016

Thái đản du hí – Chương 12 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 12 – KẺ ĐỊCH KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, […]

Thái đản du hí – Chương 11 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 11 – KẺ ĐỊCH KHÔNG THỂ ĐÁNH BẠI (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, […]