Monthly Archives: November 2015

Thái đản du hí – Chương 5 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— Chương 5 – TẬP HỢP, QUẢNG TRƯỜNG ĐỒNG HỒ (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường […]

Thái đản du hí – Chương 4 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 4 – TẬP HỢP, QUẢNG TRƯỜNG ĐỒNG HỒ (thượng) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, […]

Thái đản du hí – Chương 3 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— Chương 3 – ÁC MỘNG KÉO DÀI (hạ) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, […]

Thái đản du hí – Chương 2 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— Chương 2 – ÁC MỘNG KÉO DÀI (trung) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, […]

Thái đản du hí – Chương 1 – Quyển 2

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN II— CHƯƠNG 1 – ÁC MỘNG KÉO DÀI (thượng) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE. […]

Thái đản du hí – Vĩ thanh (hoàn quyển 1)

THÁI ĐẢN DU HÍ VĨ THANH (Hoàn quyển 1) Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE. Cậu dường như đã […]

Thái đản du hí – Chương 28 – Quyển 1

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN I— Chương 28 – BÌNH MINH Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE. “Học trưởng, […]