Monthly Archives: September 2015

Thái đản du hí – Chương 22, 23, 24 – Quyển 1

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN I— VÒNG VÂY Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE. Chương 22 – Vòng vây […]

Thái đản du hí – Chương 19, 20, 21 – Quyển I

THÁI ĐẢN DU HÍ —QUYỂN I— LÁ BÀI CHẾT CHÓC Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân Thể loại: hiện đại, vườn trường, kinh dị huyền nghi, sinh hóa tang thi ( còn gọi là xác sống, cương thi, zombie ), dị trùng( sâu, côn trùng lạ gì đó), cường cường, 1×1, HE. Chương 19 – […]